Hội viên Bông Sen Vàng – chủ thẻ tín dụng đồng thương hiệu Vietnam Airlines-VPBank Platinum MasterCard có nhiều cơ hội tích lũy dặm thưởng:

  • Với 25.000 đồng chi tiêu bất kỳ, chủ thẻ tích lũy được 1 dặm thưởng.
  •  25.000 đồng chi tiêu tại www.vietnamairlines.com hoặc các cửa hàng miễn thuế khắp thế giới, chủ thẻ tích lũy được 2 dặm thưởng.
  • Từ 1/6/2017 đến hết 1/9/2017, với 25.000 đồng chi tiêu tại www.agoda.com/lotusmiles, chủ thẻ được tích lũy 4 dặm thưởng và tặng 1.000 dặm thưởng cho chủ thẻ đồng thương hiệu VPBank Vietnamairlines có tổng chi tiêu tại Agoda trên 20 triệu đồng, chi tiết tại đây

Ngoài ra, VPBank dành tặng 2.000 dặm thưởng cho hội viên Bông Sen Vàng mở mới thẻ tín dụng đồng thương hiệu Vietnam Airlines-VPBank Platinum MasterCard và có chi tiêu bất kỳ trong vòng 30 ngày từ ngày thẻ được mở.

Đặc biệt, từ 27/06/2017 đến hết 27/09/2017, 85 chủ thẻ đầu tiên mở mới thẻ tín dụng đồng thương hiệu Vietnam Airlines-VPBank Platinum MasterCard và đóng phí thường niên năm đầu tiên sẽ nhận được quà tặng bút Hugo Boss đẳng cấp.

Hơn nữa, chủ thẻ còn có thể tích lũy 2 dặm/10.000 đồng chi tiêu tại MobiFone, 1 dặm/25.000 đồng chi tiêu tại Siêu thị Nguyễn Kim và 2 dặm/23.000 đồng chi tiêu tại PPP Laser.

Đăng ký mở thẻ tín dụng Vietnam Airlines-VPBank Platinum MasterCard tại đây