Cùng đến thăm nước Úc xinh đẹp trên các chuyến bay thẳng của Vietnam Airlines giữa Việt Nam và Sydney, Melbourne (Úc) và cơ hội tích lũy thêm dặm thưởng khi mua vé với hãng vận chuyển là VN, cụ thể:

  • Thưởng thêm 3.000 dặm cho hạng đặt chỗ J, C, D.
  • Thưởng thêm 2.500 dặm cho hạng đặt chỗ W, Z.
  • Thưởng thêm 2.000 dặm cho hạng đặt chỗ, Y, B, M, S.
  • Thưởng thêm 1.500 dặm cho hạng đặt chỗ H, K, L, Q.

Ưu đãi áp dụng cho các chuyến bay đi Úc thực hiện từ 1/8 đến 15/9/2017.