Hội viên Bông Sen Vàng sẽ nhận thêm dặm thưởng khi bay trên chuyến bay do Vietnam Airlines khai thác với hãng vận chuyển trên vé là VN. Ưu đãi áp dụng cho các đường bay giữa Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh (Việt Nam) và Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thành Đô, Hàng Châu (Trung Quốc);

  • Hạng đặt chỗ J, C: Thưởng thêm 2.000 dặm.
  • Hạng đặt chỗ Y, B, M, S: Thưởng thêm 1.500 dặm.
  • Hạng đặt chỗ H, K, L, Q: Thưởng thêm 1.000 dặm.

Ưu đãi áp dụng cho các chuyến bay thực hiện từ 15/8 đến 15/9/2017.