Hội viên Bông Sen Vàng sẽ được nhân đôi số dặm thưởng với các hạng ghế được cộng dặm (hạng đặt chỗ J, C, D, Y, B, M, S, H, K, L, Q) trên chuyến bay do Vietnam Airlines khai thác với hãng vận chuyển là VN. Ưu đãi áp dụng cho các đường bay xuyên Đông Dương giữa 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia.

Ưu đãi đường bay xuyên Đông Dương giữa ba nước Việt Nam, Lào, Cambodia áp dụng cho các chuyến bay thực hiện từ 1/7 đến 31/7/2017.

Để biết thêm chi tiết, xin mời tham khảo www.vietnamairlines.com.