Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) và Chương trình Bông Sen Vàng của Vietnam Airlines tiếp tục mang đến cho khách hàng chương trình tích lũy dặm khi chi tiêu dành cho các chủ thẻ tín dụng của SHB từ nay đến hết 14/12/2017. Tỉ lệ quy đổi dặm thưởng Bông Sen Vàng như sau:


Loại thẻ SHB

Tỉ lệ quy đổi

SHB Visa Platinum

20.000 đồng = 1 dặm thưởng

SHB MasterCard Gold

25.000 đồng = 1 dặm thưởng

SHB-FCB MasterCard

30.000 đồng = 1 dặm thưởng

VinaPhone-SHB MasterCard

30.000 đồng = 1 dặm thưởng

SHB MasterCard Classic

35.000 đồng = 1 dặm thưởng

Vui lòng liên hệ Trung tâm CSKH của SHB tại 8462754332 để đăng ký đổi dặm thưởng Bông Sen Vàng.