1. Chuyến bay cộng dặm đối với hội viên Bông Sen Vàng khi bay trên chuyến bay của All Nippon Airways sẽ thay đổi như sau:

  Trước 1/9/2017

  Từ 1/9/2017

  Các chuyến bay liên danh khai thác bởi All Nippon Airways và có hãng hiển thị trên vé là VN hoặc NH.
   

  Ví dụ: Chặng Narita – TP Hồ Chí Minh, chuyến bay liên danh VN3307/NH831. Hội viên BSV sẽ được cộng dặm trên chuyến VN3307/NH831 và chuyến NH831/NH831

  Tất cả các chuyến bay khai thác bởi All Nippon Airways trên các đường bay liên danh giữa Vietnam Airlines và All Nippon Airways.

  Ví dụ: Chặng Narita – TP Hồ Chí Minh là chặng bay liên danh, hội viên BSV sẽ được cộng trên tất cả các chuyến bay mà All Nippon Airways khai thác trên đường này bao gồm cả chuyến bay liên danh và không liên danh với Vietnam Airlines

 2. Khi bay các chuyến bay khai thác bởi All Nippon Airways trên đường bay liên danh giữa Vietnam Airlines và All Nippon Airways, hội viên Bông Sen Vàng chỉ được cộng dặm thưởng