Hãy cùng Vietnam Airlines khám phá các thành phố tại Hàn Quốc và cơ hội tích lũy thêm dặm thưởng. Ưu đãi áp dụng cho các đường bay giữa Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh (Việt Nam) và Seoul, Busan (Hàn Quốc) với số dặm thưởng thêm như sau:

  • 2.500 dặm thưởng cho hạng đặt chỗ J, C, D.
  • 2.000 dặm thưởng cho hạng đặt chỗ Y, B, M, S.
  • 1.500 dặm thưởng cho hạng đặt chỗ H, K, L, Q.

Ưu đãi áp dụng với các chuyến bay do Vietnam Airlines khai thác với hãng vận chuyển ghi trên vé là VN, thực hiện từ 15/09 đến 30/11/2017.