Hội viên Bông Sen Vàng sẽ được nhân đôi số dặm thưởng với các hạng ghế được cộng dặm (hạng đặt chỗ J, C, D, Y, B, M, S, H, K, L, Q) trên chuyến bay do Vietnam Airlines khai thác với hãng vận chuyển là VN. Ưu đãi áp dụng cho các đường bay giữa Việt Nam và Bangkok, Singapore, Yangon, Kuala Lumpur, Jakarta, áp dụng cho các chuyến bay thực hiện từ ngày 15/9 đến 30/10/2017.

Hãy cùng bay và tích lũy dặm thưởng với Vietnam Airlines!