Từ tháng 1/2018, hội viên Bông Sen Vàng có thể khấu trừ dặm để lấy các loại vé thưởng mới như sau:

  • Vé thưởng hạng Phổ thông đặc biệt;
  • Vé thưởng nâng hạng dịch vụ từ hạng Phổ thông lên Phổ thông đặc biệt;
  • Vé thưởng nâng hạng dịch vụ từ hạng Phổ thông đặc biệt lên Thương gia trên chặng bay giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Thời gian áp dụng:

  • Lấy thưởng tại các Văn phòng Chi nhánh Vietnam Airlines: Từ 1/1/2018.
  • Lấy thưởng trực tuyến trên ứng dụng di động: Từ 15/1/2018.

Số dặm khấu trừ cho các vé thưởng này như sau:

Nhóm đường bay Thấp điểm Cao điểm Vé thưởng nâng hạng Phổ thông (Y/B/M/S) lên Phổ Thông đặc biệt Vé thưởng nâng  hạng Phổ Thông
(H/K/L/Q/N/R/T) lên Phổ thông đặc biệt
Vé thưởng nâng hạng Phổ Thông đặc biệt lên Thương gia(*)
Vé thưởng hạng Phổ Thông đặc biệt Vé thưởng hạng  Phổ Thông đặc biệt
Việt Nam - Nhật Bản 68.000 88.000 14.000 30.000 32.000
Việt Nam – Úc 70.000 91.000 14.000 35.000 39.000
Việt Nam - Anh/Pháp/Đức/Nga 85.000 110.000 19.000 40.000 70.000(**)

(*) Không áp dụng khi nâng hạng vé thưởng Phổ thông đặc biệt (hạng đặt chỗ U) lên Thương gia.
(**) Điều chỉnh giảm từ 85.000 dặm xuống 70.000 dặm.