Hãy tận hưởng 50% dặm thưởng thêm cho mỗi giao dịch đặt phòng tại Kaligo.com và còn thêm 1.000 dặm thưởng cho giao dịch đầu tiên tại đây.

Ưu đãi áp dụng cho mọi giao dịch đặt phòng trong thời gian từ nay đến hết 31/3/2018, thời gian nghỉ trước 31/12/2018.

Áp dụng điều kiện và điều khoản. Vui lòng tham khảo tại đây để biết thêm thông tin.