Từ tháng 1/2018, hội viên Bông Sen Vàng có thể mua dặm thưởng để đổi lấy các phần thưởng hấp dẫn của Chương trình Bông Sen Vàng thông qua tài khoản Bông Sen Vàng của mình. Các thao tác có thể thực hiện trực tuyến mà không cần phải ra phòng vé hay Chi nhánh của Vietnam Airlines.

Dặm thưởng sẽ được cộng vào tài khoản của hội viên ngay sau khi thanh toán thành công.

Các điều kiện, điều khoản và đơn giá mua dặm thưởng Bông Sen Vàng được áp dụng theo chính sách hiện hành.

Vui lòng xem hướng dẫn mua dặm thưởng trực tuyến tại đây.